Ny parasit i fiskodlingar

En parasit som drabbar fiskyngel har hittats hos regnbåge i svenska fiskodlingar. Detta är en nyhet för både Sverige och världen. Mycket tyder på att parasiten är spridd runt om i landet, skriver Jordbruksverket.

Parasiten hittades för första gången för cirka två år sedan. Jordbruksverket har försökt utrota den genom avlivning och förflyttningsrestriktioner.

– Nu när vi ser att den trots det verkar ha spridit sig i landet måste vi hitta andra metoder att handskas med den. Det gör vi i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, andra berörda myndigheter och näring, säger Märta North, enhetschef på avdelningen för djurskydd och hälsa.

De två odlingar som hittills haft förbud mot att flytta och sälja fisk kommer nu åter att kunna driva sin verksamhet vidare inom Sveriges gränser. Däremot kommer svenska fiskodlingar under en begränsad period inte att kunna exportera levande laxfiskar, samt rom eller mjölke från laxfiskar. Det beror på att experter inom EU först ska hinna träffas och diskutera en säker handel, eventuella provtagningar och framtida samarbeten inom EU.

För att övervaka parasitens utbredning planerar Jordbruksverket att göra sjukdomen anmälningspliktig. Det innebär att Jordbruksverket, via veterinärer, länsstyrelse och SVA, får information varje gång parasiten konstateras. Målet är att med en bättre kunskapsbas kring spridningen och parasitens egenskaper kunna förebygga framtida utbrott.

Fiskodling sker till stor del i eller i kontakt med naturliga vattensystem, vilket gör att odlad fisk delar vatten med vild fisk. En av de odlingar som nu blivit konstaterad smittad har innan detta besked levererat fisk till både andra fiskodlingar och naturliga vattensystem. Därför drar Jordbruksverket slutsatsen att parasiten redan i dag är spridd i svenska vatten.

Parasiten tillhör familjen sarcocystis och har konstaterats på odlad regnbåge. Att denna parasit hittas på fisk är helt nytt för både Sverige och världen. Det står klart efter kontakt med laboratorier i flera andra länder.

SVA arbetar med att närmare identifiera parasiten samt att ta fram en analysmetod som gör det lättare att fastställa sjukdomen hos fisk.

Källa: Jordbruksverket