Brucella canis på svensk kennel

Brucella canis har konstaterats på en svensk kennel. Bakterien orsakar aborter och sterilitet hos hund och kan i undantagsfall smitta människor.

En smittad tik har avlivats. Nu pågår smittspårning samt provtagning för att stoppa spridning av sjukdomen. Kenneln föder upp och avlar på rasen dvärgschnauzer.

När den drabbade tiken aborterade sin kull i början av augusti togs prover för att hitta orsaken. SVA analyserade proverna och konstaterade Brucella canis. Jordbruksverket beslutade då att tiken skulle avlivas omgående för att förhindra fortsatt smittspridning.

Ytterligare en tik på kenneln har avlivats eftersom den uppvisat samma symtom som den första tiken. Samtliga hundar på kenneln kommer nu att provtas, och Jordbruksverket uppmanar ägare till dvärgschnauzer att vara uppmärksamma på symtom som aborter och nedsatt fertilitet.

Smittade djur av båda könen får framför allt nedsatt fertilitet, men symtomlösa smittbärare förekommer. Det går inte att garantera att en hund blir smittfri efter behandling.

Bakterien sprids framför allt via parning, men det förekommer dessutom risk för smittspridning via till exempel aborterat material och urin. I undantagsfall kan bakterien även smitta människor.

Källa: Jordbruksverket