Stor spiroketkonferens i Storbritannien

En internationell konferens om spiroketinfektion hos djur och människor organiseras vid universitetet i Surrey den 5 och 6 september.

Spiroketer är en bakterieart som orsakar flera allvarliga sjukdomar hos lantbrukets djur och kan ha stor ekonomisk påverkan på branschen.

Forskare och specialister från hela världen kommer att samlas för att utbyta erfarenheter och nya rön inom både human- och veterinärmedicin. Bland annat kommer nya metoder för att övervaka antibiotikaresistens samt harmonisera diagnos och odling att diskuteras. Syftet är att ta ett samlat grepp om spiroketinfektioner utifrån ett globalt perspektiv.

Spiroketer orsakar bland annat svindysenteri. Sjukdomen är ett stort problem i europeiska besättningar eftersom vissa bakterieisolat börjat utveckla resistens mot flera antibiotikasorter. Hos mjölkkor orsakar spiroketer istället smittsamt klöveksem med hälta och produktionsbortfall som följd. Även människor kan drabbas av en spiroketinfektion, framför allt individer med ett försvagat immunförsvar.

Källa: University of Surrey