SVA: Mest salmonella på Öland

Det finns spår av salmonella hos 3 procent av besättningarna i hela landet, vilke tär lågt internationellt. Det uppger SVA. Men förekomsten varierar mellan noll och 17 procent mellan olika regioner. Mest salmonellaantikroppar hittades på Öland.

SVA har gjort analyser av tankmjölk för att undersöka hur utbrett salmonella är bland svenska mjölkkor.Undersökningen omfattar samtliga mjölkbesättningar i Sverige och resultatet aktualiserar betydelsen för lantbrukare att ha goda smittskyddsrutiner, särskilt vid livdjurskontakter, skriver SVA.

Det handlar om att köpa djur från så få besättningar som möjligt, att begära smittskyddsdeklaration och provtagning av den säljande besättningen samt att isolera nyinköpta djur under några veckor.

Källa: SVA

Länk till hela undersökningen.