Avhandling: Ny diagnostik stöd vid analys av kvarka

Sjukdomen kvarka kan genom relevant provtagning och förbättrad bakteriologisk diagnostik påvisas hos omkring 90 procent av akut sjuka hästar i misstänkta kvarkautbrott. Det är en stor ökning jämfört med traditionell kvarkadiagnostik. Det visar Susanne Lindahl i en doktorsavhandling från SVA och SLU.93677_1757446703.jpg_130

Kvarka är en anmälningspliktig och mycket smittsam övre luftvägssjukdom som orsakas av bakterien Streptococcus equi subspecies equi (S.equi). Sjukdomen drabbar hästdjur. En häst som insjuknar i kvarka får feber, svullna lymfknutor på huvudet och halsen och tjockt varigt näsflöde. Lymfknutorna omvandlas ofta till bölder och spricker.

För att bekräfta diagnosen kvarka tas prover för att odla fram kvarkabakterien (S. equi). Det kan vara svårt att bekräfta diagnosen och därför kan upp till 40 procent av misstänkta kvarkafall vara negativa via bakteriologisk odling.

Vid misstänkta utbrott av kvarka med lindriga symptom odlas ibland bara den närbesläktade bakterien Streptococcus equi subspecies zooepidemicus (S. zooepidemicus) fram. Då kan det leda till ett kliniskt dilemma huruvida utbrottet verkligen är kvarka.

Vilken typ av streptokockbakterie som orsakar ett sjukdomsutbrott är av betydelse för vilka åtgärder som ska sättas in, till exempel isolering av enskilda hästar, stall och hela anläggningar.

Avhandlingen bygger på fyra delstudier. I den första studien utvärderades olika provtagningsmaterial och olika sätt att ta prover från luftvägarna hos misstänkta kvarkahästar. Proverna analyserades via traditionella odlingsmetoder och med real-tids PCR (analys för påvisande av bakteriens DNA). Kvarka (S. equi) kunde bekräftas hos upp till 90 procent av sjuka hästar.

Att kunna säkerställa kvarkadiagnosen minskar risken för smittspridning både inom ett stall och till andra stall.

− Genom den nya diagnostiken kan vi snabbare och säkrare avgöra om en häst har kvarka, säger Susanne Lindahl. Att kunna fastställa kvarkadiagnosen är viktigt för både hästen och hästägaren och för att kunna sätta in rätt åtgärder för att förhindra smittspridning.

Foto: Susanne Lindahl

Läs mer här.