Newcastle slår till igen

Fjäderfän och tamduvor i Örebro ska hållas inomhus på grund av risk för newcastlesjuka, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

SVA har påvisat en typ av paramyxovirus, även kallat duvpest, hos döda vilda duvor i centrala Örebro. Det kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

I dagsläget finns inga tecken på att smittan har spridits till tama fåglar och Jordbruksverket kommer att gå ut med information så fort beslutet kan hävas.

Jordbruksverket uppmanar dessutom alla som håller duvor att kontrollera att duvorna är vaccinerade mot paramyxovirus.

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Därför måste djurägare som misstänker newcastlesjuka kontakta en veterinär. Veterinären i sin tur ska rapportera misstanke om newcastlesjuka till länsveterinären och Jordbruksverket. Alla som håller fjäderfä och tamduvor uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Viruset angriper nervsystemet, andningsorganen och tarmen hos fåglarna. Symtomen kan variera mycket men sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos höns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Ankor och gäss är också känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter. En lång rad vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga för infektionen.

Ett eller flera av dessa symtom kan ses i olika grad: nedsatt allmäntillstånd, sänkt äggproduktion, ökad dödlighet (upp till 100 procent), hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
andningssvårigheter med eller utan hosta, diarré.

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar.

Källa: Jorsbruksverket