Strategi mot listeria

Antalet personer som drabbats av listeriainfektion har under de senaste årtiondena ökat både i Sverige och i övriga Europa. Ansvariga myndigheter har nu enats om en femårig strategi för att minska antalet fall av listeriainfektion hos människa.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och SVA har tillsammans arbetat fram strategidokumentet med gemensamma mål och angelägna åtgärder.

Exempel på åtgärder är att alla företag som producerar risklivsmedel ska bli bättre på att hantera riskerna med Listeria monocytogenes och att se över myndigheternas råd till riskgrupper om bakterien i livsmedel. Strategin kommer nu att spridas bland myndigheter, organisationer och företag som arbetar för att minska förekomsten av Listeria monocytogenes.

Källa: Jordbruksverket