Första hjärtoperationen med ACDO-teknik

Kirurger på Albano har utfört Sveriges första hjärtoperation med ACDO-teknik. Patienten, en hund med medfött hjärtfel, gick hem följande dag utan smärtstillande. Det skriver Djursjukhusgruppen i ett pressmeddelande.

ACDO-operationen (Amplatz Canine Duct Occluder) kunde genomföras tack vare investeringar i radiologisk utrustning och ett samarbete mellan Djursjukhuset Albano och Clinica Veterinaria Gran Sasso i Milano, en av Europas ledande kliniker inom kardiologi.

Under guidning via genomlysning/fluoroskopi genomfördes operationen på hund med Persisterande Ductus Arteriosus, ett medfött vanligt hjärtfel. Felet innebär att ett kärl inte sluter sig normalt efter födseln, vilket kan orsaka hjärtsvikt om det inte åtgärdas.

Kirurgteamet på Albano gick in med en kateter via ljumsken, upp i femoralartären, vidare till aorta och det felaktiga kärlet. Där sattes ACDO-instrumentet på plats för att expandera och tillsluta kärlet.
Den här typen av interventionell radiologi innebär många fördelar; snittet efter ingreppet blir mycket litet, operationstiden kortas av betydligt och komplikationsrisken minskar avsevärt. Patienten kunde i detta fall skickas hem dagen efter utan smärtstillande – en betydande skillnad från tidigare metod då bröstkorgen öppnades upp vilket ökar både komplikationsrisken och smärta hos patienten.

– Vi är mycket nöjda med resultatet och redo för fler operationer och ytterligare framsteg inom området. Inom kort kommer vi att erbjuda ballongsprängning av medfödda förträngningar i lungartären med hjälp av genomlysning/ fluoroskopi, säger Einar Johard, leg veterinär med specialisering inom kardiologi, på Djursjukhuset Albano.