SLU-kirurg får finansiering för implantat

Odd Höglund, lektor i kirurgi på Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU, utvecklar kirurgiska implantat för att förhindra blödning. Nu beviljas han stöd från Vinnova.

Den produkt som Odd Höglund utvecklar är ett självlåsande band som standardiserar och förenklar ett riskmoment till stor nytta både för kirurg och för patient.

Projektet, som ska utveckla och verifiera produkten i större skala, har nu beviljats stöd från Vinnova i utlysningen Vinn Verifiering, som löper över två år.

– Att det finns en kommersiell potential i projektet var en viktig anledning till att anslag beviljades, säger Odd Höglund.

Grundläggande utvecklingsarbete med det kirurgiska implantatet sker i samverkan med medicinteknisk industri i Uppsala, med Uppsala universitet och KTH. Studier av produkten har presenterats på flera vetenskapliga kongresser, och projektet har även gett upphov till spinoff-produkter för urologi och ortopedi. Det ortopediska projektet bedrivs i samverkan med en amerikansk grupp där nya biomaterial utvecklas.

I kommande nummer av VeterinärMagazinet, nr 2/2014, kan du läsa mer om Odd Höglunds och andra uppfinningar inom det veternärmedicinska området.