Datormodell varnar för djurepidemi

En avancerad datormodell ska rädda USA från ett katastrofalt utbrott av mul- och klövsjuka. Forskare vid Linköpings universitet har haft en central roll i projektet som finansierats av Departement of Homeland Security och amerikanska jordbruksdepartementet.

USA har inte haft något större utbrott av mul- och klövsjuka på 85 år men långväga transporter av djur gör att smittrisken är stor. Simuleringar i datormodellen tyder på att 120 000 gårdar skulle drabbas vid en utbredd epidemi.

– Vi förvånades över att det inte är ovanligt att skicka djur tvärs över hela kontinenten. Det gör att sjukdomen kan göra långa hopp till andra delar av landet, säger Tom Lindström, postdoktor i teoretisk biologi vid Linköpings universitet.

Han är medförfattare till en just publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE, där forskningsresultaten presenteras.

Tom Lindströms och professor Uno Wennergrens del i arbetet har varit att bygga en statistisk modell för hur nötdjur transporteras över USA.

– Vi tar hänsyn till flera faktorer som påverkar hur djuren flyttas. Den geografiska distributionen av gårdar varierar mycket över kontinenten, liksom produktionstyperna. I Kalifornien och New York produceras mycket mjölk medan gårdarna i de centrala delarna främst består av så kallade feedlots, dit djur skickas för gödning innan de går till slakt, säger Tom Lindström.

En utmaning var att ta fram data till modellen. I motsats till Europa finns ingen central databas över djurtransporter.

– USA är så stort och vi hade mycket svag kunskap om vart boskapen flyttades, säger Colleen Webb, forskare vid Colorado State University som samordnade projektet.

Lösningen blev att samla in de veterinärcertifikat som utfärdas när djurtransporter korsar statsgränserna. Dessa lagras dock inte digitalt, utan alla data fick matas in manuellt.

Forskarnas datormodell blir ett viktigt verktyg för lokala och nationella beslutsfattare vid ett eventuellt sjukdomsutbrott i USA.

Artikel: The Impact of Movements and Animal Density on Continental Scale Cattle Disease Outbreaks in the United States. www.plosone.org, 26 mars 2014.

Källa: Linköpings universitet