Svårt att se om katten är fet

Svårt att se om katten är fet

Människan börjar mista sitt ögonmått när det gäller att bedöma om katter är feta. Skälet: 70 procent av alla tamkatter är överviktiga eller feta. Det framgår av forskningen på Waltham, ett forskningscentrum med fokus på nutrition för sällskapsdjur. Katten på bilden bor på Waltham och kommer inte att bli fet.

Waltham ligger utanför Birmingham i England och ägs av den amerikanska livsmedelskoncernen Mars, där bland mycket annat även fodertillverkaren Royal Canin ingår. På Waltham bedrivs spjutspetsforskning kring hundar, katter och i viss mån fiskar – vad de bör och vill äta, hur de reglerar sin ämnesomsättning och hur förändringar i kosten påverkar dem.

På anläggningen bor 180 hundar (dvärgschnauzer, labrador och yorkshireterrier), 370 katter (mest stora bondkatter) och ett okänt antal fiskar. Alla djurs väl och ve uppges regleras stenhårt av en etisk policy. Här finns inga labråttor, här avlivas inga djur i forskningssyfte och här söker man ständigt efter metoder att undersöka djuren utan att skapa obehag.

– De hårda etiska kraven gör att det finns gränser för vad vi kan göra här. Men eftersom det är tillämpad nutrition som vi håller på med, behöver vi inte veta exakt vad som händer på cellnivå, förklarar John Rawlings, som är globalt ansvarig för djurvälfärd och etik.

Trots det ligger Waltham långt framme när det gäller kunskap om hur hundar, katter och fiskar påverkas av och upplever det de äter. Exempelvis var det här man fann att katter saknar receptorer för sött, och alltså inte kan känna den smaken. Det var här man genom att samla urin, utan att gå in med kanyl i urinblåsan, upptäckte att man genom rätt foder kan minska risken för de två vanligaste typerna av urinstenar, struvit och kalciumoxalat.

Men det allt överskuggande problemet för dagens hundar och katter globalt sett är övervikt och fetma. Enligt nutritionisten Penny Morris är nu 50 procent av alla hundar och hela 70 procent av alla tamkatter överviktiga eller feta.

– Människor är så vana att se feta katter, att vi inte längre vet hur en normalviktig katt ser ut. För en tid sedan använde vi en frisk och smal katt i reklamen för ett foder och fick massor av kritik, berättar hon.

Folk trodde att katten i reklamen hade svultits för att se snyggare ut. Kanske tog de intryck av debatten inom modeindustrin.

Text: Ingrid Kindahl
Foto: Waltham