Nya hygienregler för veterinärer

För att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner införs nya hygienregler för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård. Det skriver Jordbruksverket.

De som berörs av de nya reglerna är till exempel veterinärkliniker och fältverksamma veterinärer. Verksamheterna ska ta fram och arbeta enligt en hygienplan. Reglerna börjar gälla den 1 april 2014.

Hygienplanen ska fungera som en arbetsbeskrivning för hur personalen ska arbeta för att minska risken spridning av smittämnen både till patienterna och till personalen.

– Att ha goda hygienrutiner i det dagliga arbetet inom all sjukvård är A och O. Många veterinärkliniker och fältverksamma veterinärer har redan kommit mycket långt med detta arbete och nu hoppas vi kunna höja nivån ytterligare, säger Christina Thörn på Jordbruksverket.

Källa: Jordbruksverket