Veterinärer kan tänka sig skriva ut mer generika

Veterinärer skulle skriva ut mer generika om hindren togs bort. För djurägarna finns stora pengar att tjäna. Det framgår av en undersökning som har beställts av läkemedelsbolaget N-vet.

Undersökningen avser veterinärers inställning till generika åt hund och katt, och 115 tillfrågade veterinärer har svarat. Allmänt anses generika ha samma effekt som original, så svarar i alla fall åtta av tio. Hälften anser att biverkningarna är desamma oavsett.

För djurägarna finns mycket pengar att tjäna, framgår av det räkneexempel som presenteras i samband med undersökningen: Ett års behandling för kronisk smärta med NSAID tuggtabletter för hund som väger 20 kilo skulle kosta 890 kronor mindre (- 22 procent) med generika jämfört med originalpreparat.

Ett års behandling för kronisk smärta med NSAID som oral suspension för en hund som väger 20 kilo skulle kosta 922 kronor mindre (- 45 procent) med generika jämfört med originalpreparat.

Sifforna baseras på Apoteket AB:s prislista samt gällande doser i Fass.

Det som främst hindrar veterinärer från att skriva ut generika i stället för originalläkemedel är bristande kunskap om vilka läkemedel som går att byta ut, samt att djurägare ofta inte vet att de ska fråga efter billigare preparat.

Flera av de svarande framhåller i sina kommentarer att de skulle skriva ut mer generika om apoteken föreslog byte, och efterlyser ett motsvarande utbytessystem som för humanläkemedel. Apoteken skulle alltså inte först behöva kontakta förskrivaren.

Men så många som var fjärde veterinär anger andra skäl till att inte skriva ut generika. Den vanligaste invändningen är att generika inte bidrar till forskning och utveckling av nya läkemedel och att man vill gynna detta.

Marknaden för djurläkemedel uppgår till mellan 1,5 och 2 procent av den totala läkemedelsförsäljningen som för oktober 2012–september 2013 uppgick till 30,4 miljarder kronor, enligt LIF.

Webbundersökningen har utförts av Fürst Scandinavia Research i september 2013 på uppdrag av N-vet som säljer och importerar generika och originalläkemedel för djur.