Kristine Bastholm Jensen: Roligast är att få berömma en kollega

En duktig internmedicinare jobbar som en detektiv. Det säger Kristine Bastholm Jensen. Man måste tänka logiskt, vara systematisk och arbeta metodiskt. Samt ställa frågor om det allra mest intima.

Hur har du det på jobbet, Kristine Bastholm Jensen