Ny allvarlig hästsjukdom upptäckt i Sverige

Atopisk myyopati är en akuta och mycket allvarlig sjukdom. Tre av de drabbade svenska hästarna har avlidit och den fjärde vårdas på djursjukhus. Fallen inträffade på Österlen, samt öster om Lund.

− Hästarna får snabbt allvarliga symptom med svårt att röra sig, muskelsmärta, skakningar och mörk, kaffefärgad urin, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär på SVA.

Hästarna blir liggande på sidan och får svårt att andas. Dödligheten är mycket hög.

Utbrott av atypisk myopati har rapporterats från ett tjugotal länder sedan 1980-talet. Över 400 fall registrerades i Europa 2013. Hästar som går på bete drabbas oftast under hösten, men även på våren. Aktuell forskning visar en stark koppling mellan sjuka hästar och förekomst av vissa typer av lönn vid hagen, tysklönn (Acer pseudoplatanus) i Europa och asklönn (Acer negundo) i Nordamerika. Teorin är att hästarna får i sig toxin via något de äter i hagen. Ett giftigt ämne har hittats i bland annat lönnarnas ”näsor”, och nedbrytningsprodukter av ämnet har påvisats hos insjuknade hästar i studier. Förgiftningen orsakar akut muskelsönderfall.

− Om hästar på bete plötsligt insjuknar med de nämnda symptomen och vid hastiga dödsfall på betet bör man tänka på denna diagnos, råder Gittan Gröndahl. Rödbrun urin och en kraftig höjning av muskelvärdet CK i blodprov är kännetecken på muskelsjukdom.
SVA uppmanar att kontakta myndigheten vid misstänkta fall av atypisk myopati hos betesgående hästar. På så sätt kan sjukdomsläget i landet övervakas.

Källa: SVA