Prisad forskning om vitamin B12-brist

Prisad forskning om vitamin B12-brist

Linda Toresson på Specialistdjursjukhuset Helsingborg har fått pris för sitt forskningsarbete om vitamin B12-brist hundar med kronisk tarminflammation.

Linda Toresson presenterade sin forskning på den årliga American Congress of Veterinary Internal Medicine i Nashville, USA i början av juni. Resultaten var så intressanta att Comparative Gastroenterology Society belönade henne med pris för bästa poster inom området gastroenterologi.

– Den enda rekommenderade behandlingen av hundar med B12-brist är upprepade injektioner, som måste ges av veterinär eller djursjukskötar, säger Linda Toresson.

– Jag har i stället använt tablettbehandling, vilket är både enklare och billigare och verkar fungera väldigt bra.

Resultaten kan bidra till att underlätta behandlingen av hundar med tarminflammation med vitamin B12-brist i framtiden.

Linda Toresson är specialist i internmedicin och sedan ett år tillbaka deltidsdoktorand i gastroenterologi vid universitet i Helsingfors.

Resultaten som presenterades baseras på en retrospektiv studie av patienter behandlade i Helsingborg. Forskningen sponsras av Stiftelsen Svensk Djursjukvård och de uppföljande projekten som pågår sponsras även av Agria och SKK:s forskningsfond.

Linda Toresson arbetar vidare med sin doktorsavhandling med en jämförande studie för att ytterligare stärka bevisen för att behandling med tabletter är effektivt. Denna studies målsättning är att jämföra tillskott av vitamin B12 i tablett- respektive injektionsform till hundar med kroniska tarminflammationer och B12-brist.

Kronisk tarminflammation hos hundar är ganska vanligt. En del av de hundar som lider av detta utvecklar en brist på vitamin B12. Det är känt att hundar med B12-brist och tarminflammation har sämre prognos och löper större risk för avlivning än de med tarminflammation utan B12-brist. Med behandling kan de flesta ändå få en god livskvalitet.

Behandlingen som rekommenderas är injektioner av vitamin B12 och behandling av den underliggande tarmsjukdomen. Hos människor har det visat sig att intag av B12 i tablettform fungerar precis lika bra som injektioner.

(Källa: Evidensia)