MRSA i danska fläskförpackningar

MRSA i danska fläskförpackningar

Vart femte fläskpaket i danska butiker innehåller resistenta MRSA-bakterier. Det visar en stickprovskontroll, enligt Dagens Nyheter. Testen har gjorts av danska TV Syd i samarbete med Danmarks Tekniske Universitet och Fødevarestyrelsen.

Vid en liknande undersökning för tre år var det bara hälften så många fläskpaket som innehöll MRSA.

Enligt danska myndigheter finns inga bevis för att MRSA smittar genom livsmedel. Det är en hållning som danska forskare nu kritiserar. De menar att det inte går att utesluta att smittan kan spridas via mat.

I Sverige har man inte gjort några tester för MRSA i det importerade grisköttet. Anledningen är att Livsmedelsverket inte heller bedömer att livsmedel är en primär smittväg.

Källa: DN