Nya regler för djurskydd

Nya regler för djurskydd

Jordbruksverket har ändrat vissa regler för hur lantbruksdjur ska hållas och skötas. De nya reglerna gäller främst för fjäderfä, grisar och nötkreatur och träder i kraft den 1 november 2014.

De flesta ändringar innebär att djurägarna får ökade möjligheter att välja hur de ska hålla sina djur, samtidigt som djurskyddet behålls eller förbättras. Ändringarna kommer att ha ekonomisk betydelse för djurägarna.

– Målet är att hjälpa företagen som verkar på landsbygden att förbättra sin konkurrenskraft samtidigt som vi värnar djurens välfärd, säger Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Reglerna ska också göra det tydligt hur föreskrifterna ska tolkas och tillämpas. Det ger en ökad trygghet för djurhållarna, samtidigt som risken minskar för att länsstyrelserna ska bedöma djurskyddskontrollerna olika.

Vilka regler ändras?

I korthet handlar ändringarna om:

• bättre belysning och dagljusinsläpp för fjäderfä och grisar,
• slopat krav på mekanisk utgödsling i stallar för avelsdjur inom slaktkycklingproduktionen,
• bättre inredda burar för unghöns,
• social kontakt för alla nötkreatur,
• hur ensamboxar och hyddor för kalvar ska vara utformade,
• undantag från krav på larm i vissa stallar med kalvar och för grisar,
• ändrade boxmått för suggor,
• storlek på ligghallar för får.

Läs mer här.