SVA varnar för hästinfluensa

SVA varnar för hästinfluensa

SVA varnar för att det nu är aktuellt med hästinfluensa och rekommenderar vaccinering. Under oktober månad har sjukdomen uppträtt i Halmstad, Vännäs och Örnsköldsvik.

– Hästinfluensa är mycket smittsamt och sjukdomen påverkar prestationen i veckor och månader hos ovaccinerade hästar, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär vid SVA. Därför bör alla hästar hållas vaccinerade. Även vaccinerade hästar blir sjuka ibland, men i en mildare form.

De flesta utbrott av hästinfluensa i Sverige börjar med nyimporterade hästar, och så var det även i ovanstående fall. Analyser vid SVA visade på A2-virus (H3N8), av en så kallad amerikansk subtyp (Florida clade 2). Hästar som rest långt har en klart förhöjd risk att bli sjuka. Ofta har de många hästkontakter längs vägen, deras immunförsvar blir nedsatt av resan och ibland är de inte ens vaccinerade. Ett korrekt vaccinationsintyg bör innehålla en originaletikett från vaccindosen.

– Hästar som rest långt ska alltid isoleras. Då kan ett större utbrott förhindras. Tänk på att hästinfluensa är luftburet och kan spridas upp till 50 meter från en sjuk häst, säger Gittan Gröndahl.

Ett stall med hästinfluensa bör hållas isolerat i minst tio dagar efter att sista symptom har setts. Hästar som varit sjuka eller vistats i stall med smittförande hästar tillåts inte att tävla på tre veckor inom ridsporten.

Källa SVA