Ändrad veterinärroll vid seminverksamhet

Ändrad veterinärroll vid seminverksamhet

Veterinärens roll och ansvar vid seminverksamhet med hästar blir tydligare med nya regler som börjar gälla den 1 april. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

I samarbete med branschen har Jordbruksverket gjort en omarbetning av de tidigare föreskrifterna för seminverksamhet med hästar. Bakgrunden till ändringen är att uppfödare har upplevt reglerna som krångliga.

Under Jordbruksverkets Förenklingsresa lämnades synpunkter på att det var krångligt och dyrt att ett sto ska undersökas av ansvarig veterinär inför varje seminering. I de nya reglerna får veterinären ett större ansvar att bedöma hur omfattande och frekventa undersökningarna av stoet behöver vara. Veterinärens ansvar är att förebygga smittspridning och säkerställa djurskyddet.

En anordnare kan söka tillstånd för att bedriva seminverksamhet på flera platser. Det finns inte heller någon begränsning av hur många ansvariga veterinärer man kan anlita i sin verksamhet.

Källa: Jordbruksverket