Fågelinfluensa hos svanar

Fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar i Stockholm. Svanarna skickades in till SVA, som fann att svanarna troligen har dött av andra orsaker, men de bar även på den typ av fågelinfluensa som cirkulerat i Europa sedan i höstas. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

– Fyndet i Stockholm leder inte till att vi vidtar några fler åtgärder än de som gäller sedan tidigare, men vi följer naturligtvis utvecklingen noggrant. Det är, som alltid, viktigt att de som håller höns eller annan tamfågel är noggranna med hygienen och smittskyddet så att man inte får in smittan till sina djur, säger Ingrid Eilertz , avdelningschef på Jordbruksverket. Svanarna har provtagits i den ordinarie övervakningen och det finns inga kommersiella fågelbesättningar i området.

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

– Det här är en sjukdom som drabbar fjäderfä, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA. Den här typen av fågelinfluensa anses inte farlig för människor, och det finns inte heller något fall där sällskapsdjur har smittats.

En djurägare som har fjäderfä och misstänker fågelinfluensa hos sina djur måste kontakta veterinär som i sin tur rapporterar misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket.

Den samlade bedömningen av läget är att vi ligger kvar på skyddsnivå 1 som gäller för fjäderfän i Sverige. Nivån innebär att fjäderfän får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.