Handlingsplan mot resistens lämnas till regeringen

I dag lämnas en handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner till regeringen. Handlingsplanen har tagits fram av ett 20-tal myndigheter från olika samhällssektorer, däribland Jordbruksverket och SVA.

I Sverige har myndigheterna sedan länge arbetat med att antibiotika ska användas på rätt sätt och att smittspridning ska minimeras inom hälso- och sjukvård och djurhållning. Antibiotikaförskrivningen minskar nu i vården av både djur och människor. Den nya handlingsplanen ger förutsättningar för att fortsätta arbeta i samma positiva riktning med ett helhetsperspektiv på människa, djur, livsmedel och miljö.

– Nu är det viktigt att också ta miljöaspekten på allvar. Konsekvenserna av antibiotikaresistensen är störst för hälso- och sjukvården, men detta är en fråga för hela samhället, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör vid Socialstyrelsen.

Resistenta bakterier följer med människor, djur och livsmedel när de rör sig över gränser. Handlingsplanen lyfter därför fram betydelsen av internationella satsningar.

– Antibiotikaresistens är en global utmaning och att driva frågan internationellt är en förutsättning för att vi ska kunna behålla vårt goda läge och även förbättra det. Det är också viktigt att öka kunskapen om resistensutvecklingen och kommunicera den i hela samhället, säger Leif Denneberg, generaldirektör på Jordbruksverket.

Handlingsplanen lämnas nu till regeringen och kommer att vara viktig för arbetet med den svenska övergripande strategi mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner som regeringen ska ta fram under året.