Mers sprider sig i Sydkorea

Mers sprider sig i Sydkorea

Virussjukdomen mers sprider sig nu i Sydkorea, enligt flera tidningar. Hittills har 35 personer drabbats och tre har dött. Sjukdomen är en gåta, vars svar kan finnas hos kamelerna.

Mers står för Middle East Respiratory Syndrome, och är en ny sjukdom som hos människa ger andningssvårigheter, lunginflammation påverkan på njurarna. De första fallen av mers rapporterades våren 2012 i Jedda, Saudiarabien. Sedan dess har antalet insjuknade människor snabbt ökat i antal till cirka Dödligheten i sjukdomen är hög, 30–35 procent. De allra flesta insjuknanden och dödsfall i mers har hittills skett i Saudiarabien, med enstaka fall i angränsande länder i Mellersta Östern. Nu har alltså flera fall konstaterats i Sydkorea, där oron bland befolkningen är stor. Bland annat har mer än 900 skolor och förskolor stängts i ett försök att stoppa smittan.

Många forskare världen över försöker nu ta reda på orsakssambanden kring mers. En av dem som kan komma att bidra med kunskap är den svenska pensionerade veterinären Set Bornstein. Läs om hur han ”smygsparade” sera från afrikanska kameler på 80-talet och nyligen skickade dem till en forskargrupp i Bonn – samma grupp som identifierade SARS-CoV för tio år sedan. Artikeln om Set Bornstein publicerades i VeterinärMagazinet nr 2/2015. Eller hämta pdf:en här.