Forskare söker säkrare kortisonbehandling av häst

Forskare söker säkrare kortisonbehandling av häst

Forskare vid SLU har undersökt hur läkemedelskoncentrationen i plasma förändras över tid efter injektion av dexametason i muskeln på häst. Forskarna har också visat en tydlig relation mellan dexametasonkoncentrationen i plasma och hur frisättningen av ett hormonet hydrokortison hämmas. Resultaten kan bidra till en framtid med lika god behandlingseffekt men med mindre risk för biverkningar.

Glukokortikoider (kortison), till exempel dexametason, används till djur eftersom de är effektiva antiinflammatoriska läkemedel. För att kunna optimera doseringen krävs det kunskap om hur läkemedlet tas upp och försvinner ur kroppen samt vid vilka plasmakoncentrationer läkemedlet är effektivt.

Förutom undersökningarna av hur läkemedelskoncentrationen i plasma förändras över tid efter injektion av dexametason i muskeln på häst, har forskarna också visat en tydlig relation mellan dexametasonkoncentrationen i plasma och hur frisättningen av ett hormon (hydrokortison) hämmas. Även koncentrationen som ger upphov till halva den maximala hämningen beräknades.

Informationen lägger en grund för framtida forskning om relationen mellan dexametason och den antiinflammatoriska effekten. Resultaten kan bidra till god behandlingseffekt men med mindre risk för biverkningar. De kan också vara användbara i antidopningsarbetet och bidrar därmed till att trygga djurvälfärden hos sporthästar.

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, SLU

Länk till artikeln här