Nytt kaninvirus sprids i Sverige

Nytt kaninvirus sprids i Sverige

En ny typ av Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), det virus som orsakar kaningulsot, har för första gången påvisats hos vilda och tama kaniner i Sverige.Virustypen upptäcktes första gången 2010 i Frankrike och har därefter snabbt spridit sig i Europa. SVA efterlyser nu rapporter om och fynd av döda kaniner från allmänheten.

Vid en undersökning, finansierad av Naturvårdsverket, analyserades sparade vävnadsprover från vildkaniner som dött 2012-2014. Bland proverna kunde SVA påvisa den nya virustypen hos sju kaniner från Skåne, Gotlands och Stockholms län. SVA har nu också påvisat detta virus hos en tamkanin från Göteborgsområdet, som dött under sommaren 2015. Fynden talar för att den nya typen av kaningulsotvirus kan vara spridd över stora delar av södra Sverige.

– Eftersom detta är en ny virustyp har nu tillgängliga vacciner mot kaningulsot troligen en begränsad effekt, men eftersom de ändå ger ett visst skydd mot sjukdomen rekommenderas fortsatt vaccination av tamkaniner. Att hålla tamkaniner så att de inte har kontakt med vildkaniner och förhindra kontakt med insekter minskar också risken för att tamkaniner ska smittas, säger biträdande statsveterinär Aleksija Neimane vid SVA.

Hon forskar på den aktuella kaningulsoten.

– Vi försöker fastställa hur spridd den nya virustypen är och ta reda på mer om RHDV2 och den sjukdom detta virus orsakar. SVA ber därför om hjälp från allmänheten med rapporter om sjuka och döda vildkaniner och harar. Det går även bra att skicka in döda djur för undersökning.

Källa: SVA Foto: Linda Hallenberg/SVA