Sök Svelands forskningsstipendium

Sveland Djurförsäkringars stiftelse delar var år ut stipendier till vetenskaplig forskning som gagnar djurhälsa ur etiskt och medicinskt perspektiv. Enskilda personer, företag och institutioner som bedriver forskning eller utveckling kan ansöka om bidrag fram till den 15 oktober i år. Förra året delades totalt 300 000 kr ut

Svelands Stiftelse ska främja utvecklandet av rön och metoder som kan påverka allmänhetens inställning till god djurhållning.

Därför överför Sveland Djurförsäkringar varje år en andel av sin vinst till stiftelsen. Det är också möjligt för andra att skänka gåvor och bidrag, till exempel kan Svelands kunder välja att överföra utbetald ersättning från sina djurs livförsäkringar till stiftelsen.

Bidrag kan sökas för vetenskaplig forskning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa.

Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2015. Minsta belopp som ansökan får avse är 25 000 kronor. Ansök på www.svelandstiftelse.se.

Under 2014 delades totalt 300 000 kr ut. Stipendierna har bland annat använts till att forska om kattsjukdomen tritrichomonas foetus samt pyometra, artros och stressmarkörer hos hund.

Källa: Sveland