Näbbval i Karlshamn dog av svält

Näbbval i Karlshamn dog av svält

Den näbbval, en Sowerbys näbbval, som hittades död utanför Karlshamn förra veckan dog troligen av svält. Det visar undersökningar från SVA och Naturhistoriska riksmuséet. Näbbvalar lever i djupare delar av Nordatlanten och äter främst bläckfiskar. De är sällsynta djur, och det är mycket ovanligt att de ses i Östersjön.

Undersökningarna bekräftar att det är samma individ som sågs levande i Tyskland från slutet av september. Där hade den strandat och fick hjälp av sportfiskare att ta sig ut till djupare vatten.

Obduktionen visade att valen var en ung hona som var 3,42 m lång.

– Hon var mycket avmagrad och hade ingen mat i mag-tarmkanalen. Det beror sannolikt på att hon hade svårt att hitta sin vanliga mat i Östersjön. Vi hittade också magsår som troligen orsakats av stress. Det kan ses hos djur som har svultit ihjäl, säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA. .

Det fanns inga andra uppenbara sjukliga förändringar i de inre organen. Hela huvudet ska senare undersökas vidare med hjälp av CT-röntgen för anatomiska studier.

– Vi sparar skelettet till samlingarna och vävnadsprover till den miljöprovbank vi har vid riksmuseet, förklarar Thomas Lyrholm, valforskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Man vet väldigt lite om näbbvalar, så varje djur bidrar till kunskap. Naturhistoriska riksmuséet har sedan tidigare bara ett exemplar av näbbval, och den är från 1800-talet. Ett fåtal exemplar finns vid andra svenska muséer. Det aktuella fyndet har väckt stort intresse från forskare i olika länder.

 

Källa SVA