Ole Frykman på Rehabdagen: ”Det behövs mer evidens inom rehab”

Ole Frykman på Rehabdagen:   ”Det behövs mer evidens inom rehab”

Utvecklingen inom rehab har gått snabbt – så sent som för 20 år sedan talade man knappt om rehabilitering för djur. Ortopediske kirurgen Ole Frykman berättade om hur långt utvecklingen har kommit på Royal Canins Rehabdagen i Göteborg.

Ole Frykman delade med sig av sin långa erfarenhet för de cirka 125 veterinärer, djursjukskötare, djursjukvårdare och fysioterapeuter som deltog i Rehabdagen. Han inledde med att berätta om ett möte i Jönköping 1995, där veterinärer och sjukgymnasten och eldsjälen Birgitta Johansson deltog. På den tiden ordinerades inget annat än vila och så småningom promenader för hundar som behandlats ortopedkirurgiskt.

– Under det mötet såg vi den första hundbassängen, berättade Ole Frykman.

I dag ser det annorlunda ut, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Bland annat gäller det för djursjukvårdspersonal att lära sig hur lång tid läkningen egentligen tar – och vilken skada immobilisering under för lång tid kan göra.

– Vi måste vara ödmjuka inför vad naturen kan. Och veta att hundar inte har någon sjukdomsinsikt. De reagerar på smärta och börjar belasta den skadade extremiteten så snart det slutar göra ont. Att då släppa den på jakt kan vara alldeles för tidigt, sade Ole Frykman.

En av lärdomarna från de senaste 20 åren är att man måste ha en grundbas för rehabiliteringen, och sedan anpassa den till individen. Jakthund, aktiv brukshund och sällskapshund har olika behov.

För att ytterligare utveckla rehabiliteringen i framtiden krävs mer forskning för att få fram evidens och Ole Frykman uppmanade alla deltagare att själva jobba med kontrollerade studier, göra undersökningar och publicera.

Text Ingrid Kindahl Foto Mikaela Wollin