Rickettsia kan spridas till människa

Rickettsia kan spridas till människa

En studie vid SLU visar att både husdjur och vilda djur blir smittade med Rickettsia helvetica. Därmed finns risk för att sjukdomen, via fästingar, kan spridas till människa.

Rickettsia är gramnegativa bakterier som sprids med vanliga fästingar till människor och djur. Rickettsia tillhörande ”spotted fever”-gruppen kan hos människa ge allt från en symptomlös infektion till en influensaliknande sjukdom men även hjärnhinneinflammation och ansiktsförlamning. Rickettsia helvetica tillhör gruppen och är den art som påträffats hos fästingar i Sverige men det har varit oklart vilken spridning den har bland vilda djur och husdjur.

Förekomst av antikroppar mot Rickettsia helvetica analyserades i blodprov från älg, rådjur, häst, katt och hund från Mellansverige. Av de analyserade proverna var totalt 23 procent positiva men andelen varierade något mellan djurslag. Den var lägst hos hund (17 procent) och högst hos häst (37 procent). Dessutom analyserades mjältprover från älg och får med PCR för att undersöka om något djur hade haft en pågående infektion men alla prov var negativa.

För att påvisa om vilda djur och husjdur är en reservoar eller naturlig värd för smittan krävs dock fler studier.

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, SLU