Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Årets veterinärsupplement handlar om dosering av antibiotika till häst, skriver Läkemedelsverket. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

Rekommendationen är resultatet av ett expertmöte som Läkemedelsverket höll våren 2015 och kompletterar den riktlinje för användning av antibiotika inom hästsjukvård som Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap tidigare tagit fram. Läs rekommendationen här