Bäst att chippa smågrisar vid 10 veckor

Bäst att chippa smågrisar vid 10 veckor

Det är mer sannolikt att mikrochip sitter kvar i grisöron om de injiceras när smågrisarna är tio veckor gamla än om det sker vid en veckas ålder. Det visar en studie från SLU.

Märkning av grisar som flyttas mellan produktionsplatser och till slakteri är obligatoriskt inom EU. I denna studie undersöktes om den typen av mikrochip som i dag används för ID-märkning av hundar, katter och hästar kan användas för identifiering av tillväxtgrisar.

Resultaten visade att mikrochip mer sannolikt sitter kvar i grisörat om de injiceras när smågrisarna är 10 veckor jämfört med om de injiceras vid en veckas ålder. Vid test av två olika storlekar av mikrochip framkom det att ett mindre mikrochip mer sannolikt sitter kvar i örat än ett större.

Märkningsmetoden med mikrochip uppfyller de flesta kraven på ett identifikationssystem för grisar. Den ger unik identitet, är lätt att avläsa, orsakar litet obehag för grisarna och minimal patologisk skada. På grund av oacceptabelt hög andel förlorade märkningar är dock varken mikrochip eller elektroniska öronbrickor tillräckligt säkra identifieringsmetoder enligt den internationellt rekommenderade standarden på mer än 98 procents läsbarhet.