Från matsvinn till djurfoder

Från matsvinn till djurfoder

Jordbruksverket har bett foderexperten Stig Widell att undersöka förutsättningarna för att använda mer livsmedelsavfall som foder. Studien finansieras av Livsmedelsverket inom ramen för regeringsuppdraget om minskat matsvinn 2013-2015.

Svensk livsmedelsproduktion lämnar årligen 2,5 miljoner ton avfall och biprodukter, enligt Naturvårdsverkets avfallsrapportering. Det avfall som inte används som foder blir biogas, kompost eller skickas till deponi. Många slakterier skickar sina biprodukter för tillverkning av foder, medan de flesta livsmedelsbutiker skickar sitt avfall till förbränning eller biogasproduktion.