Kossorna är förkylda

Kossorna är förkylda

Växa Sverige rapporterar om utbrott av RS-virus bland nötkreatur i Örebro och Uppsala, skriver SVA.

– Det är en luftvägsinfektion som kan ge allt från inga symptom alls till rejält sjuka djur och dödsfall. RS-virus förekommer i många svenska nötkreatursbesättningar och ofta är det just vid den här tiden på året som djuren blir sjuka, säger Kerstin de Verdier, bitr. statsveterinär vid SVA.

Viruset är vanligt förekommande i hela världen. Det orsakar luftvägsinfektion hos både kalvar och vuxna nötkreatur.

– De nötkreatursbesättningar som inte har haft smittan på länge, och därmed inte har antikroppar mot sjukdomen, bör skyddas, säger Kerstin de Verdier.

Hon uppmanar lantbrukare att vara extra försiktiga vid inköp av nötkreatur.

Virus utsöndras i sekret från mun och nos, och via utandningsluft. Smitta kan spridas vid direktkontakt mellan nötkreatur. Det kan också spridas indirekt via golv, strö, väggar, fodertråg och redskap. Även besökare kan sprida virus mellan gårdar, från till exempel kläder och stövlar.