Agria satsar på häst

Agria satsar på häst

Agria Djurförsäkring utvecklar hästförsäkringarna inför 2016. Ersättningsnivå för veterinärvård höjs och tjänster som djurambulansutryckning och avlivning bakas in i alla veterinärvårdsförsäkringar. Samtidigt sänks premien för livförsäkringar.

Tanken är att anpassa försäkringarna till hur hästen används, skriver Agria i ett pressmeddelande. Varje häst bör bära sina egna kostnader i förhållande till den risk som den utsätts för.

– Vi har sett över produkterna för att säkra den risk vi tar med ökade skadekostnader för veterinärvård. Samtidigt sänker vi premien för livförsäkringar. Den nya lägre livpremien ger fler möjlighet att livförsäkra sin häst fullt ut, säger Stefan Fur, affärområdeschef Häst, Agria Djurförsäkring.

Många hästägare med både veterinärvård- och livförsäkring kommer att få en lägre totalpremie medan de som enbart har en veterinärvårdsförsäkring får en mindre justering som är kopplad till ökade skadekostnader.

– Vi ser att många hästägare föredrar att åka direkt till en specialistklinik eller djursjukhus för effektiv vård och behandling med senaste teknik och utrustning. Då erbjuds en mer avancerad vård som också kostar mer, säger Stefan Fur.

Nu förbättras veterinärvårdsförsäkringarna med mer innehåll:

• Höjda ersättningsnivåer för veterinärvård – 30 000 till 40 000 kronor, 60 000 till 80 000 kronor. Översta gränsen på 120 000 kronor ligger kvar.

• Alla veterinärvårdsförsäkringar täcker djurambulansutryckning, veterinärens resor, avlivning, destruktion och läkemedel.

• Kostnader i samband med kolik och buköppning ingår alltid i Agrias veternärvårdsförsäkringar.

• Gratis sjukvårdsupplysning på kvällar och helger via Agrias telefonveterinär

• I alla veterinärvårdsförsäkringarna ingår Agria Incident olycksfallsförsäkring för de personer som hanterar en Agriaförsäkrad häst.

Källa: Agria