EU gillar svensk utbildning i djurskydd

EU gillar svensk utbildning i djurskydd

En EU-granskning visar att Sverige har god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen. Det framgår av ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Sverige har ett bra utbildningssystem för djurskydd och god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen. Det visar en granskning som EU-kommissionens Food and Veterinary Office, FVO, nyligen har gjort.

─ Det kan vi vara stolta över. Men det är viktigt att vi fortsätter jobba med frågorna för att bibehålla och utveckla vårt goda djurskydd, säger Helena Elofsson, djurskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Det var i oktober förra året som FVO genomförde en revison i Sverige för att granska hur personer som sköter om grisar eller arbetar på slakterier utbildas. Liknande revisioner genomfördes också i andra länder som Finland, Österrike och Irland. Syftet var att bedöma ländernas utbildningssystem för djurskydd i stort. Granskningen omfattade dem som utbildar i djurskydd, till exempel Gård och djurhälsan, naturbruksgymnasier och SLU. Även lantbrukare, djurskötare, personal på slakterier och berörda kontrollmyndigheter granskades.

Resultatet visar att Sverige har ett bra utbildningsystem på djurskyddsområdet och att det finns en god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen.

Källa: SLU