Sverige borde skryta mer med sitt djurskydd

Sverige borde skryta mer med sitt djurskydd

Sverige måste bli bättre på att lyfta fram fördelarna med den svenska djurhållningen. Det sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht när han talade vid Jordbruksverkets konferens om djurskydd.

Djurvälfärd och djurskydd framställs ofta som en konkurrensnackdel, medan det i själva verket kanske är tvärtom. Det var den dominerande åsikten vid Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, som ägde rum idag tisdag i Stockholm.

Över 200 konferensdeltagare fick bland annat lyssna till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som uppmanade alla inblandade i livsmedelskedjan att tydligare kommunicera fördelarna med den svenska djurhållningen.

– Vi måste lyfta fördelarna med det svenska djurskyddet och vara tydligare än vi har varit tidigare, sa ministern och lovade bland annat att regeringen kommer att fortsätta uppmuntra alla initiativ som leder till en bättre ursprungsmärkning av livsmedel.

Under förra året inleddes en process för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi, ett arbete som ska ske i dialog med livsmedelskedjans alla aktörer.

– Branschens egna handlingsplaner för bland annat mjölk, gris, nöt och lamm kommer då att spela en viktig roll när regeringen tar fram en nationell handlingsplan, sa Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern påpekade också att det är hög tid att stärka djurskyddet inom hela EU och att Sverige måste vara en stark röst i det sammanhanget.

Text: Annika Rosell