SVA fann resistenta bakterier i färskt hundfoder

SVA fann resistenta bakterier i färskt hundfoder

SVA har funnit ESBL-bildande E.coli-bakterier i färskt hundfoder som innehåller fjäderfä. Hundar som behandlas med antibiotika bör därför om möjligt inte ges färskt foder.

Det säger laboratorieveterinären Oskar Nilsson, som genomfört undersökningen. Den riktades mot färskfoder som innehåller fjäderfä. 39 prov togs på åtta färskfodermärken med slaktbiprodukter från Sverige, Finland och Norge. Alla prov innehöll tarmbakterien E.coli och i nio av dem kunde ESBL-bildande E.coli isoleras.

– Det är inte förvånande att vi fann bakterierna, och det här är absolut inget larm, säger Oskar Nilsson.

Risken är alltså inte så stor att SVA avråder från att använda färskfoder. Mår hunden bra på färskfoder kan fördelarna väga tyngre.

Samtidigt måste djurägare vara medvetna om att hundar (katter) som kontinuerligt ges rått foder kan koloniseras av ESBL-bildande bakterier. Därför är det viktigt att djurägaren sköter hygienen i köket i samband med utfodringen.

En annan åtgärd är att rekommendera djurägare att undvika färskfoder under tiden som hunden ges antibiotikabehandling. Då ökar risken för att djuret blir koloniserat och att en större andel av tarmbakterierna blir resistenta.

Text Ingrid Kindahl Foto Göran Ekeberg