Obduktionen gav ingen förklaring till delfindöd

Obduktionen gav ingen förklaring till delfindöd

Obduktionen av de båda delfiner som hittats döda i Onsala visade inga sjukliga förändringar som kan förklara strandningen. Arbetet för att hitta förklaringar fortsätter. Det meddelar SVA.

Båda de obducerade delfinerna var könsmogna hanar som var i något under medelgott hull. De vägde 110 respektive 100 kg. Mag-tarmkanalen var tom på innehåll. Delfinerna hade späck-, bukhåle- och lungparasiter, som inte är ovanligt att hitta hos dessa djur. Inga sjukliga förändringar som kan förklara strandningen upptäcktes.

Det rör sig om två strimmiga delfiner som omhändertogs av Göteborgs naturhistoriska museum efter att de flutit iland på Onsalahalvön söder om Göteborg i mitten av februari. Obduktionen utfördes av veterinärpatologer på SVA i samarbete med biologer från Naturhistoriska Riksmuseet.

Arbetet fortsätter nu för att utesluta om djuren burit på olika infektioner, eller andra bakomliggande orsaker till dödsfallen. Vävnadsprover kommer att studeras mikroskopiskt, samt bakteriologiska och virologiska undersökningar ska utföras.

Ett flertal vävnadsprover sparas i SVA:s biobank och NRM:s miljöbank. Dessa kan ha betydelse för framtida forskning om bland annat sjukdomar, miljögifter, bendensitet och genetik. För att vetenskapen ska lära sig så mycket som möjligt från dessa djur, undersöktes en delfin före obduktion med datortomografi på Universitetsdjursjukhuset, SLU i Uppsala. Bilderna blir en del av ett projekt om delfinens anatomi som tyska forskare arbetar med i samarbete med NRM.

Forskarna kommer att utesluta så många sjukdomsorsaker som möjligt. Till sist kanske bara hypotesen att delfinerna inte kunde fånga tillräckligt med föda i den ovanliga miljön återstår. Arten förekommer vanligen i djupare, varmare och öppna vatten, men också i södra Nordsjön.

Källa: SVA