Mät testiklarna på din alpacka

Mät testiklarna på din alpacka

Längden på testiklarna är en viktig indikator för könsmognaden hos alpackor. Det menar Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd vid SLU efter att ha undersökt saken.

Alpackor blir allt vanligare i Sverige. Alpackahanar når könsmognad någon gång mellan 1 och 3 års ålder – hur vet man när det är dags att skilja hanar från honor? Man vill undvika oönskade betäckningar, tidigt välja ut de bästa för avel och kastrera vissa hanar före könsmognad.

Vi studerade testikelstorleken hos 72 svenska, ett till fyra år gamla, alpackahanar. Dessutom samlade vi in testiklar in från 28 hanar som antingen kastrerats eller obducerats, och undersökte förekomst av spermier.

Sannolikheten att spermier finns i testiklarna bedöms säkrare av testikelns längd än av hanens ålder. Vid en testikellängd över 3,8 cm kan man räkna med att hanen producerar spermier. Under 1,6 cm längd kan man vara säker på att inga spermier finns. Det finns dock stor individuell variation.

Det praktiska rådet är att kombinera flera faktorer för att få säker uppgift om hanens könsmognad: testikellängd, hullbedömning, ålder, betäckningsbeteende och penis utseende (ingen sammanväxning mellan penis och förhud).

Länk till den vetenskapliga artikeln här