25 tecken på att katten har ont

25 tecken på att katten har ont

En internationell grupp av forskare har sammanställt en lista med 25 tecken på att en katt upplever smärta. Syftet är att underlätta bedömningen för både djurägare och veterinärer för att kunna upptäcka smärtsymtom i ett tidigt skede.

Studien genomfördes under ledning av två forskare vid universitetet i Lincoln och engagerade experter inom olika områden, bland annat anestesiologi, onkologi, tandvård, beteendevetenskap, neurologi med flera. Listan är den första i sitt slag och följer i spåren på den uppmärksammade smärtskalan för hästar som presenterades för ett par år sedan.

Forskarna har samlat in och värderat expertutlåtanden om möjliga beteenden som kan signalera smärta hos katter. Dessa beteenden delades sedan in i en av två kategorier, antingen ”tillräckliga”, det vill säga att beteendet kan indikera smärta, eller ”nödvändiga”, att beteendet måste synas för att katten ska kunna bedömas ha ont.

Inget beteende klassades som nödvändigt, vilket tyder på att en sammanvägd symtombild är viktig för att kunna göra en klassificerad bedömning av kattens smärtstatus. Några av de beteenden som ensamma eller tillsammans kan vara en indikation på smärta hos katt är, enligt studien, kutryggighet, undvikande av ljusa områden, förändrade matvanor, svårigheter att hoppa och att katten inte tvättar sig.

Källa: University of Lincoln