Köttförbrukningen fortsatt hög

Köttförbrukningen fortsatt hög

Den totala svenska förbrukningen av kött per person var i princip oförändrad under 2015 jämfört med 2014. Andelen svenskt kött fortsatte att öka för de tre största köttslagen. Det visar Jordbruksverkets preliminära beräkningar.

Jordbruksverket rapporterar en en fortsatt stärkt andel svenskt kött av förbrukningen för gris-, nöt- och fågelkött, medan andelen försvagats för lammkött. Förbrukningen av nötkött var oförändrad 2015, medan den minskade för griskött med ett knappt kilo, samtidigt som fågelkött ökade med nästan lika mycket. Även förbrukningen av lammkött ökade från låg nivå.

Under 2014 minskade importen av både gris- och nötkött för första gången på länge. Utveckling kunde bland annat relateras till uppmärksamheten kring hög användning av antibiotika i många länder utanför Sverige och larm om antibiotikaresistenta bakterier, MRSA, i utländsk grisproduktion. Samtidigt påbörjades arbetet i den svenska livsmedelskedjan med att utforma handlingsplaner i flera köttsektorer, med målet att stärka den svenska produktionen. Under 2015 har andelen svenskt kött av förbrukningen fortsatt att öka för de tre största köttslagen.

Importen av fågelkött ökat under många år, men även den svenska produktionen har växt. Förbrukningen i slaktad vikt ökade med åtta hekto per capita 2015, samtidigt som förbrukningen av griskött sjönk med nio hekto per capita. Att griskött tappar andelar kan både bero på en vikande efterfrågan och på ett bristande utbud då både import och produktion minskade förra året.

Källa: Jordbruksverket