Antibiotika: Frankrike stramar åt

Antibiotika: Frankrike stramar åt

Frankrike, ett av de länder som anses använda mest antibiotika i EU, inför ett förbud mot att förskriva vissa antibiotika till djur i förebyggande syfte. Förbudet införs den 1 april i år.

Listan omfattar 50 molekyler som anses särskilt viktiga och som alltså inte längre får användas för att förebygga sjukdom hos djur. Däremot får de fortfarande förskrivas som behandling där infektion har konstaterats. I dessa fall måste vissa kriterier ha uppfyllts, bland annat krävs en klinisk undersökning och labtest. Andra krav är att sjukdomen ska ha hög mortalitet, inte kunna behandlas på annat sätt och att behandlingen inte får vara längre än en månad.

Listan publicerades i Frankrike den 18 mars och förbudet gäller från 1 april, vilket ger berörda veterinärer mycket kort tid att anpassa sig.

Källa: Vétitude.fr