Leverflundra visar tecken på resistens mot läkemedel

Leverflundra visar tecken på resistens mot läkemedel

En studie vid SLU visar tecken på läkemedelsresistens och/eller nedsatt upptag av ett läkemedel som används för att behandla angrepp av leverflundran Fasciola hepatica hos kor.

Det gäller avmaskningsmedlet Closamectin Pour on, som är ett kombinationspreparat med klosantel och ivermektin. Medlet används mot parasiter på köttdjur.

Rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan har uttryckt oro för att effekten av Closamectin är bristfällig och effekten har därför utvärderats i tre nötkreatursbesättningar. Träckprover samlades före och efter avmaskning, antal parasitägg räknades och närvaro av protein från vuxna leverflundror undersöktes. Behandlingen visade sig fungera bristfälligt i två besättningar.

Resultatet av studien är ett första tecken på läkemedelsresistens och/eller nedsatt upptag till följd av felaktigt hantering av avmaskningsmedlet, skriver Framtidens djurhälsa och djurvälfärd.

Studien finansierades av Stiftelsen lantbruksforskning. Länk till den vetenskapliga artikeln här.

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd