Nervstimulering mot headshaking

Nervstimulering mot headshaking

Specialisthästsjukhuset Strömsholm har börjat använda en ny behandlingsmetod för hästar med headshaking. Metoden har hittills använts endast på några få ställen i Europa och vi är först i Skandinavien enligt Marie Westberg, sjukhuschef på Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm.

Metoden heter PENS och står för Percutaneous Electrical Nerve Stimulation. Man stimulerar den rostrala delen av trigeminusnerven med hjälp av en probe som ultraljudsguidat placeras intill nerven. Tanken är att störa nerven som fått felaktig information från hjärnan, vilket gör att nerven blivit överstimulerad. Detta ger hästen obehag och smärta som yttrar sig i form av så kallad headshaking.

PENS har redan använts på människor under en längre tid med gott resultat.

Veronica Roberts, europeisk specialist i internmedicin på häst och docent på Bristols universitet, är initiativtagare och har varit med om att ta fram behandlingsmetoden. Hon besökte Specialisthästsjukhuset Strömsholm i januari i år för att visa metoden.

En mindre studie har publicerats i Equine Veterinary Journal 2015 under rubriken ”Neuromodulation using percutaneous electrical nerve stimulation for the management of trigeminal-mediated headshaking: A safe procedure resulting in medium-term remission in five of seven horses”. Sedan dess har ytterligae ett 40-tal hästar behandlats. Resultatet från en större studie kommer presenteras på BEVA:s (British Equine Veterinary Association) konferens i höst.

Källa: Evidensia