Gen som kan bidra till bröstcancer hittad hos hund

Gen som kan bidra till bröstcancer hittad hos hund

En forskargrupp vid Uppsala Universitet och SLU har kartlagt de ärftliga orsakerna till juvertumör hos engelsk springer spaniel, och då kunnat ringa in aktuella gener. Det kan så småningom leda till förfinad diagnostik och bättre behandlingar. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa och det är möjligt att resultaten också kan leda till bättre möjligheter för kvinnor med bröstcancer.

Genom att jämföra hela arvsmassan hos friska tikar av rasen engelsk springer spaniel med den hos tikar med juvertumörer har forskarna kunnat ringa in genvarianter som bara finns hos hundar med denna sjukdom. Resultaten, som just publicerats i Plos Genetics, har tagits fram inom ett projekt som drivs av Uppsala universitet och SLU.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos hundar, och juvertumörer är den vanligaste formen av tumörer hos tikar som inte har kastrerats. Framförallt drabbas medelålders och äldre tikar. Tumörerna är överrepresenterade hos vissa raser, som engelsk springer spaniel, och man kan därför misstänka att ärftliga orsaker bidrar till att hundarna får tumörer.

En forskargrupp, där flertalet är knutna till Uppsala universitet eller SLU, har nu kartlagt de ärftliga orsakerna genom att jämföra arvsmassan hos friska och sjuka tikar av rasen engelsk springer spaniel. På detta sätt har de kunnat ringa in gener där hundarna som utvecklat tumörer skiljer sig från de som är friska.

– Våra misstankar riktas särskilt mot en gen som påverkar celldelning, CDK5RAP2, säger Malin Melin, en av forskarna från Uppsala universitet. Den finns i det område på kromosom 11 där vi ser tydligast skillnader mellan friska och sjuka hundar.

Denna upptäckt kan i förlängningen leda till utveckling av en förfinad diagnostik och på sikt bättre behandlingar. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa och det är möjligt att resultaten också kan leda till bättre kunskap och möjligheter för kvinnor med bröstcancer.

– Vi föreslår nu att det görs studier med både tikar och kvinnor, för att se vad denna gen har för inverkan på sjukdomsutveckling och svar på cancerbehandling, säger Henrik Rönnberg, en av SLU-forskarna bakom studien.

Länk till artikeln

Källa: SLU Foto Andreas Wallberg