Ny typ av kaningulsot på flera platser

Ny typ av kaningulsot på flera platser

SVA har hittat den nya typen av kaningulsot på djur som skickats in de senaste två månaderna. Kaninerna kommer från flera orter i Sverige, som Enköping, Stockholm och Solna.

– Nu vill vi ha in fler vilda kaniner som hittas döda för att kunna spåra omfattningen av smittan, säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA.

Alla utbrott som SVA har undersökt de senaste fem åren är av den nya typ av kaningulsot som myndigheten påvisade för första gången i Sverige förra året. Den upptäcktes första gången 2010 i Frankrike. Virustypen, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), har nu även bekräftats ligga bakom de senaste utbrotten hos tamkaniner i Enköpings kommun och vildkaniner i Solna och Stockholms kommuner.

Både RHDV2 och klassiskt kaningulsotsvirus orsakar allvarliga leverskador hos tama och vilda kaniner. Det är mycket smittsamt. Smittan sprids direkt genom kontakt mellan kaniner, indirekt via förorenade föremål och även via insekter. Till skillnad från det klassiska viruset kan RHDV2 även drabba unga kaniner, samt vissa arter av harar. Hur stor dödlighet viruset orsakar varierar mellan olika utbrott. Sjukdomen smittar inte till andra djur eller till människa.

Inom ramen för ett forskningsprojekt kartlägger SVA det nya viruset i Sverige. Sedan december 2011 har SVA bekräftat åtta utbrott av kaningulsot hos vilda kaniner, och två utbrott hos tamkaniner. Alla kända utbrott sedan december 2011 har orsakats av den nya virustypen RHDV2.

Sjukdomsutbrotten är sannolikt kraftigt underrapporterade. Det saknas fortfarande mer detaljerad kunskap om hur utbrett viruset är i landet. Det är möjligt att den klassiska virustypen ännu finns kvar, men fall av RHDV2 har bekräftats finnas i Skåne, Gotlands, Kalmar, Stockholms, Västra Götalands och Upplands län. I Sverige har RHDV2 hittills bara hittats hos kaniner och inte hos harar.

Källa: SVA Foto: Aleksija Neimane/SVA.