Ny vägledning för djurskydd i slakterier

Ny vägledning för djurskydd i slakterier
Nu finns en ny vägledning för djurskyddsbedömningar i samband med slakt. Syftet är att få till stånd likvärdiga bedömningar och tydligare hantering om veterinären upptäcker brister i samband med slakt. I höst ska officiella veterinärer vid slakterierna utbildas. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

I vägledningen beskrivs hur myndigheterna ska kommunicera bristerna i djurskyddet mellan sig och till lantbrukaren. Lantbrukarna, transportörerna och slakteriföretagarna ska nu känna en större trygghet kring myndigheternas hantering när djur skickas till slakt, enligt Jordbruksverket.