Européer har dålig kunskap om antibiotika

Européer har dålig kunskap om antibiotika

Användningen av antibiotika har minskat med 6 procent i Europa de senaste åren, enligt en rapport publicerad av kommissionen den 16 juni. Men kunskapen om medlen är dålig bland medborgarna.

Undersökningen, som genomfördes på 27 969 personer i de 28 medlemsstaterna, visar att trots minskningen återstår mycket att göra vad gäller att informera allmänheten om riskerna med överanvändning av antibiotika. Bland annat framkommer att hela 30 procent av de tillfrågade hade tagit antibiotika de senaste tolv månaderna. Samtidigt var deras kunskap om läkemedlen dåliga. Inte mindre än 57 procent var till exempel ovetande om att antibiotika inte är verksamt mot virus.

Eftersom överanvändningen delvis beror på handeln med djur och livsmedel, drar kommissionen slutsatsen att antibiotikaresistens måste bekämpas med en ”On Health”-syn som är global, och där många sektorer bör ingå. Det gäller bland annat human- och djurhälsa, livsmedelssäkerhet, biosäkerhet, miljö, forskning och utveckling och internationellt samarbete.

Enligt en brittisk studie har användningen av antibiotika i världen ökat med 40 procent mellan 2000 och 2010. I USA drabbas mer än 2 miljoner människor varje år av infektioner med multiresistenta bakterier, vilket orsakar 23 000 dödsfall. I EU uppskattar myndigheterna att den årliga dödsfallssiffran ligger på 25 000 dödsfall. Kostnaderna i samband med infektionerna beräknas till 1,5 miljarder euro per år (nära 14 miljarder kronor).

Källa: Vétitude.fr