Ökad skaderisk på sommarbetet

Ökad skaderisk på sommarbetet

Sommaren är en skadedrabbad säsong för många hästar som går på bete. Statistik från Agria Djurförsäkring visar att antalet hästar med traumatiska skador ökar med 32 procent under juni-augusti jämfört med resten av året.

Hästar som släpps ut på bete, ofta med andra hästar som de inte går tillsammans med resten av året, innebär en risk. Lekfulla äventyr blir lätt till en hårdhänt lek, där hudskador eller sparkskador – i värsta fall frakturer – inte är ovanliga.

– Det är viktigt att den nya betesflocken får etablera sin rangordning i lugn och ro, och att man har tillräckligt stora ytor för hästarna att kunna gå undan utan att bli inträngda i hörn, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring.

Juli är årets mest skadedrabbade månad när det gäller traumatiska skador på häst, och under de tre sommarmånaderna visar Agrias statistik en ökning på nästan 32 procent. Oftast rör det sig om hudskador – som orsakats av bett, sparkar eller att hästen skadat sig på staketet – frakturer, hovskador och senskador.

– Daglig tillsyn och daglig visitering av beteshästarna är jätteviktigt, för att snabbt kunna åtgärda eventuella uppkomna problem. Okomplicerade småsår kan snabbt utvecklas till allvarliga problem om det går några dagar och en infektion får fäste i den skadade vävnaden. Flugor och insekter förvärrar snabbt problemen ytterligare, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Även antalet påkörda hästar ökar under sommaren – fler hästar i hagarna leder också till fler lösa hästar på vägarna. Att se över staketen är en enkel men viktig åtgärd, har du elstängsel ska strömstyrkan anpassas efter längden på stängslet. Se även till att ha tillräckligt med mark och bete så att hästarna kan sysselsätta sig.

Hästarnas fem vanligaste sommarskador:

  • Hudskador
  • Frakturer
  • Hovskador
  • Sen- och ligamentskador
  • Påkörda hästar

Källa: Agria