Snart startar första e-veterinärtjänsten

Snart startar första e-veterinärtjänsten

I juli lanseras den första e-veterinärtjänsten under namnet Firstvet. Där möts djurägare och veterinär i videosamtal och djuret kan visas upp. Efter sommaren kommer en mobilapplikation.

Firstvet är sprunget ur den digitala tjänsten Veterinären.nu, som har funnits sedan 2009 och där djurägare haft möjlighet att gratis ställa frågor till veterinärer. Totalt har mer än 32 000 frågor besvarats.

I och med Firstvet tas ett nytt steg i utvecklingen: Djurägare kan konsultera en veterinär digitalt mot betalning. En första konsultation på 10-15 minuter kommer att kosta runt 300 kronor.

– Vi kör igång den tjänsten redan nu i början av juli, men den stora lanseringen blir efter sommaren. Fram till dess kommer öppettiderna att vara begränsade, säger vd David Prien.

Vid sin sida kommer han till en början att ha sex-sju anställda veterinärer, en anställd etolog, samt ett nätverk av veterinärer som får betalt som andel av intäkten för mötet, samt efter kompetens. En av dem är Marianne Tornvall på Mälaren smådjursklinik i Sigtuna. Hon är aktiv på Veterinären.nu, expert på exotiska djur och fick VeterinärMagazinets pris Årets Veterinär 2014.

Veterinärerna som samarbetar med Firstvet kommer att kunna bokas via en kalenderfunktion. En av de först anställda veterinärerna är Lina Gruvstad (bilden), som närmast kommer från ApoEx.

– Inspirerade av e-hälsotjänster på humansidan började vi testa videosamtal och fick mycket bra respons, berättar hon.

Det var framför allt djurägarna som var positiva. Främst ser de en möjlighet att få ställa den vanligaste frågan: ”Behöver jag åka in till djursjukhuset?”

– Många har långt till en djurklinik eller rätt specialist, andra är funktionshindrade. Vi såg ett behov, säger David Prien.

Han och Lina Gruvstad har också fått motta skeptiska kommentarer från djursjukvården. Möjligheterna att behandla via video är ju begränsade. Men många frågor går att besvara redan där, och så finns det ett stort nätverk att remittera till, säger de.

Båda framhåller att de främst ser sig som komplement till djursjukvården och inte som en konkurrent.

Efter sommaren planeras en lansering av en mobilapp, och då kommer tjänsten att bli ännu mer ”på riktigt”, enligt David Prien. När djurägare slipper släpa djuret till datorn och i stället filma det genom mobiltelefon eller surfplatta blir kvaliteten på konsultationen bättre. Sommaren ska användas till test och förbättringar.

Bakom Firstvet står bland andra ägarna till Vetzoo, en e-handelssajt för djurfoder och produkter. De har bidragit med ett startkapital. Så har även innovationsmyndigheten Vinnova, som gett Firstvet ett bidrag.

Framtiden då? Idéer saknas inte. Det engelska namnet visar vägen mot den internationella marknaden och på sikt kan man utvidga verksamheten genom att exempelvis anlita teckenspråkskunniga veterinärer. Några legitimerade djursjukskötare planerar man inte att engagera, inte än i alla fall.

– Det kan bli nästa steg. Med den sköterskebrist som råder nu gör ju att det finns ett stort behov av dem i klinikledet, säger David Prien.

Text: Ingrid Kindahl